ราคาน้ำมันวันนี้ (Oil Price by GTA)
17 December
ราคาน้ำมันล่าสุด อ้างอิงมาจากเวปหลักจาก ปตท บางจากและเชลล์มีข้อมูลถูกต้องแม่นยำจากสำนักงานนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงานมีราคาดีเซลแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ และราคาแก๊ส NGV LPG ครบที่นี่ ข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา
PTT
20.59
18.79
21.44
23.80
30.76
13.00
-
BCP
20.59
18.79
21.44
23.80
-
-
-
Esso
20.59
-
21.44
23.80
31.61
-
-
Chevron
20.59
-
21.44
23.80
31.21
-
-
IRPC
20.59
-
-
23.80
-
-
-
PT
20.59
-
21.44
23.80
31.26
-
-
Susco
20.59
18.79
21.44
23.80
30.76
-
-
Pure
20.59
18.79
21.44
23.80
30.76
-
-

ราคาน้ำมันต่างประเทศ

ราคาน้ำมันต่างประเทศ อ้างอิงมาจากเวปหลักจาก ปตท บางจากและเชลล์มีข้อมูลถูกต้องแม่นยำจากสำนักงานนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงานมีราคาดีเซลแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ และราคาแก๊ส NGV LPG ครบที่นี่ ข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา

; ;